Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu wspomagania decyzji i zarządzania

„Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu wspomagania decyzji i zarządzania”

Zainteresowanie produkcją mleka i wołowiny oraz zmiany środowiskowe i strukturalne zachodzące w rolnictwie, a także w preferencjach konsumentów wskazują na rosnące znaczenie chowu bydła w oparciu o tanie i zdrowe pasze o wysokiej wartości biologicznej. Do takich należy zielonka pastwiskowa. Niestety w Polsce zaniedbania w użytkowaniu objawiające się degradacją zbiorowisk łąkowych przyczyniły się do spadku plonowania i jakości pastwisk. W efekcie mamy do czynienia z niedostatecznym wykorzystaniem ich potencjału. Na rzecz pastwiskowania bydła przemawiają kwestie zdrowotne, dobrostanu zwierząt, aspekty ekonomiczne (zielonka to najtańsza pasza objętościowa dla bydła) i rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością produkowaną metodami bardziej naturalnymi (w tym ekologicznymi). Ponadto występowanie na terenie Lubelszczyzny i Polski ASF stwarza konieczność poszukiwania alternatywy dla gospodarstw, którą może być produkcja mleka i wołowiny. Efekt końcowy projektu w postaci zastosowania innowacyjnych metod monitoringu i aplikacji komputerowej będzie ułatwiać zarządzanie pastwiskiem i stadem, będzie narzędziem pomocnym przy szacowaniu strat w uprawach i pozwalającym planować produkcję w oparciu o zasoby gospodarstwa. Obecnie brak jest tego typu rozwiązań stworzonych dla warunków glebowo-klimatycznych Polski. Proponowane w projekcie rozwiązania mogą być stosowane niezależnie od intensywności użytkowania – zarówno w konwencjonalnym jak i w ekologicznym chowie bydła.

Cel projektu

Głównym celem realizacji operacji jest poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk przez usprawnienie procesów decyzyjnych w chowie bydła. Efektem prowadzenia monitoringu będzie prognozowanie ilości dostępnej paszy i szacowanie dynamiki przyrostu masy roślinnej w celu precyzyjnego zarządzania stadem, ułatwienie planowania produkcji i uzyskanie dobrej jakości paszy. Celem szczegółowym operacji jest zastosowanie innowacyjnych technologii szacowania i monitoringu plonu z wykorzystaniem dronów oraz przygotowanie aplikacji komputerowej. 

Opis działań w ramach projektu

W ramach prowadzonych prac badawczych przewiduje się wykorzystanie teledetekcyjnych metod pomiaru plonu runi za pomocą kamery multispektralnej (NDVI) oraz skanowanie laserowe - LIDAR System. Zakres prowadzonych badań oprócz obserwacji i pomiarów z wykorzystaniem urządzeń teledetekcyjnych obejmuje również badania tradycyjne z wykorzystaniem herbometru i ramki. Wyniki porównawcze badań posłużą do wyliczenie matematycznej zależności miedzy plonem rzeczywistym a wynikami pomiarów z użyciem urządzeń teledetekcyjnych i będą gromadzone na serwerze. Rezultatem realizacji operacji będzie precyzyjna organizacja wypasów.

Efektem realizacji zaplanowanych badań jest stworzenie narzędzi ułatwiających monitorowanie plonu oraz aplikacji pozwalającej na optymalne wykorzystanie przez bydło mleczne i mięsne dostępnej paszy wyprodukowanej na pastwisku. W wyniku prowadzonych badań powstanie prototyp drona wyposażony w urządzenia telemetryczne oraz mobilna aplikacja komputerowa, która ułatwi zarządzanie pastwiskiem. Opracowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne oraz narzędzia monitorowania mogą być w przyszłości wykorzystane w innych dziedzinach produkcji zwierzęcej i roślinnej. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu wspomagania decyzji i zarządzania”

Zainteresowanie produkcją mleka i wołowiny oraz zmiany środowiskowe i strukturalne zachodzące w rolnictwie, a także w preferencjach konsumentów wskazują na rosnące znaczenie chowu bydła w oparciu o tanie i zdrowe pasze o wysokiej wartości biologicznej. Do takich należy zielonka pastwiskowa. Niestety w Polsce zaniedbania w użytkowaniu objawiające się degradacją zbiorowisk łąkowych przyczyniły się do spadku plonowania i jakości pastwisk. W efekcie mamy do czynienia z niedostatecznym wykorzystaniem ich potencjału. Na rzecz pastwiskowania bydła przemawiają kwestie zdrowotne, dobrostanu zwierząt, aspekty ekonomiczne (zielonka to najtańsza pasza objętościowa dla bydła) i rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością produkowaną metodami bardziej naturalnymi (w tym ekologicznymi). Ponadto występowanie na terenie Lubelszczyzny i Polski ASF stwarza konieczność poszukiwania alternatywy dla gospodarstw, którą może być produkcja mleka i wołowiny. Efekt końcowy projektu w postaci zastosowania innowacyjnych metod monitoringu i aplikacji komputerowej będzie ułatwiać zarządzanie pastwiskiem i stadem, będzie narzędziem pomocnym przy szacowaniu strat w uprawach i pozwalającym planować produkcję w oparciu o zasoby gospodarstwa. Obecnie brak jest tego typu rozwiązań stworzonych dla warunków glebowo-klimatycznych Polski. Proponowane w projekcie rozwiązania mogą być stosowane niezależnie od intensywności użytkowania – zarówno w konwencjonalnym jak i w ekologicznym chowie bydła.

Cel projektu

Głównym celem realizacji operacji jest poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk przez usprawnienie procesów decyzyjnych w chowie bydła. Efektem prowadzenia monitoringu będzie prognozowanie ilości dostępnej paszy i szacowanie dynamiki przyrostu masy roślinnej w celu precyzyjnego zarządzania stadem, ułatwienie planowania produkcji i uzyskanie dobrej jakości paszy. Celem szczegółowym operacji jest zastosowanie innowacyjnych technologii szacowania i monitoringu plonu z wykorzystaniem dronów oraz przygotowanie aplikacji komputerowej. 

Opis działań w ramach projektu

W ramach prowadzonych prac badawczych przewiduje się wykorzystanie teledetekcyjnych metod pomiaru plonu runi za pomocą kamery multispektralnej (NDVI) oraz skanowanie laserowe - LIDAR System. Zakres prowadzonych badań oprócz obserwacji i pomiarów z wykorzystaniem urządzeń teledetekcyjnych obejmuje również badania tradycyjne z wykorzystaniem herbometru i ramki. Wyniki porównawcze badań posłużą do wyliczenie matematycznej zależności miedzy plonem rzeczywistym a wynikami pomiarów z użyciem urządzeń teledetekcyjnych i będą gromadzone na serwerze. Rezultatem realizacji operacji będzie precyzyjna organizacja wypasów.

Efektem realizacji zaplanowanych badań jest stworzenie narzędzi ułatwiających monitorowanie plonu oraz aplikacji pozwalającej na optymalne wykorzystanie przez bydło mleczne i mięsne dostępnej paszy wyprodukowanej na pastwisku. W wyniku prowadzonych badań powstanie prototyp drona wyposażony w urządzenia telemetryczne oraz mobilna aplikacja komputerowa, która ułatwi zarządzanie pastwiskiem. Opracowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne oraz narzędzia monitorowania mogą być w przyszłości wykorzystane w innych dziedzinach produkcji zwierzęcej i roślinnej. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies przy korzystaniu z zasobów portalu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie mają na celu ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych.

Jak wyłączyć cookies:

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac