Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu wspomagania decyzji i zarządzania

Aplikacja – Wykorzystywane w aplikacji  rozwiązania internetowe, prowadzenie monitoringu plonu i jego przestrzennej zmienności stanowią element tzw. rolnictwa precyzyjnego. Jednym z efektów prowadzonych badań polowych,  laboratoryjnych i oblotów BSP jest opracowana aplikacja komputerowa. Prowadzone obserwacje i eksperymenty mają również dużą wartość poznawczą i utylitarną w zakresie nauk związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, szczególnie w obszarze gospodarki łąkowo -pastwiskowej. Przeprowadzone pomiary plonowania i jego dynamiki w sezonie wegetacyjnym, wysokości runi, pomiary związane z szacowaniem szkód w uprawach, pomiary spektralne na użytkach zielonych i w uprawach kukurydzy pozwoliły na opracowanie szeregu modeli przydatnych we wspieraniu zarządzania wypasem i produkcją pasz w oparciu o użytki zielone. Przyczyniają się również do  ułatwienia procesu szacowania szkód zwłaszcza na dużych powierzchniach gruntów rolnych.

Dane wprowadzane do aplikacji mogą pochodzić z różnego rodzaju urządzeń pomiarowych, co rozszerza możliwości ich praktycznego wykorzystania w monitorowaniu plonu pastwisk. Aplikacja pozwala odczyty z herbometru manualnego gdzie uzyskujemy pomiar wyrażony w jednostkach wysokości, herbometru cyfrowego  - gdzie pomiar może być automatycznie przeliczany na aktualny plon po zastosowaniu odpowiednich formuł oraz kamer spektralnych z których odczyty pozwalają na określenie wskaźników wegetacyjnych przeliczanych na plon. Dodatkowo zdjęcia z kamer spektralnych mogą służyć do precyzyjnego wyznaczania obszarów uszkodzonych i przestrzennego zróżnicowania plonu. Daje to użytkownikowi możność identyfikowania obszarów z anomaliami wynikającymi z różnych warunków glebowych, wodnych lub pozwala wskazywać obszary na których popełniono błędy agrotechniczne. Istotną rolą aplikacji jest ułatwienie sporządzania dokumentacji związanej z szacowaniem szkód powodowanych przez dziką zwierzynę, którą mogą wykorzystywać użytkownicy  - rolnicy, komisje szacujące szkody, inne podmioty w tym operatorzy BSP uczestniczący w procesie szacowania. 

  1. Moduły - aplikacja podzielona jest na 4 główne moduły, w których znajdują się przypisane im panele.

Jest to:

- moduł administracyjny dla zarządzających danymi aplikacji,

- moduł rejestracji i logowania,

- moduł pastwiskowy,

- moduł szacowania szkód łowieckich.

Ponadto przewidziano

- panel Archiwizacji pomiarów i i dokumentów z możliwością ich wyszukiwania.

- panel Instrukcja zawierający podstawowe informacje związane z prowadzeniem gospodarki pastwiskowej i korzystania z aplikacji.

 

  1. Najważniejsze panele aplikacji dla użytkowników.

- Panel rejestracji  - umożliwia po wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika i jego zakres korzystania z aplikacji [jako rolnik, członek komisji szacującej, operator BSP]

- Panel logowania – logowanie do aplikacji na podstawie loginu i hasła

- Panel Moje Gospodarstwo który zawiera a) Ewidencję gruntów [działek ewidencyjnych, rolnych i kwater pastwiskowych] wyznaczanych  i zobrazowanych na mapie. b) Ewidencję zwierząt w gospodarstwie z podziałem na grupy wiekowe i możliwością korzystania z systemu Indentyfikacji  Zwierząt IRZplus

- Panel Pomiary – umożliwia wprowadzanie danych z pomiaru wysokości i plonu herbometrami [manualnym i cyfrowym]  oraz  pomiaru wartości wskaźnika wegetacyjnego [ kamera multispektralna] w celu obliczenia aktualnego plonu na kwaterze, prognozowania plonu [predykcji] oraz dobrania właściwych wskaźników i warunków przeprowadzenia prawidłowego wypasu. Dobranie prawidłowych parametrów wypasu zapewnia utrzymanie trwałości pastwiska, racjonalne wykorzystanie paszy dostępnej dla zwierząt, pozwala właściwie zaplanować w czasie zabiegi pratotechniczne czy związane z zarządzaniem stadem.

Panel Raport - regularny monitoring runi wykonywany w odstępach 7 dniowych pozwala uszeregować zasoby paszy na poszczególnych kwaterach wg aktualnego plonu i w ten sposób daje informację rolnikowi, które kwatery należy w pierwszej kolejności wypasać lub dawać wskazówkę, które kwatery należy skosić gdyż ich przydatność do wypasu jest mniejsza lub wskazać te na których ruń nie osiągnęła jeszcze dojrzałości pastwiskowej. Podobnie jak za pośrednictwem panelu Pomiary dla każdej kwatery będzie można określić elementy związane z prawidłowym zarzadzaniem wypasem. Zalicza się tu m.in. określenie:

- odpowiedniej wielkości kwatery

- wielkości wypasanego stada na kwaterze uwzględniając zapotrzebowanie poszczególnych grup wiekowych i użytkowych zwierząt,

- przybliżonego czasu wypasu stada na kwaterze podanego w godzinach lub dniach. Zapewnienie prawidłowego czasu spasania stada na kwaterze wpływa na późniejsze tempo odrostu roślinności pastwiskowej a także zapobiega degradacji powierzchni pastwisk. Opracowany model zarządzania dotyczy rotacyjnego wypasu kwaterowego i przewiduje, że zwierzęta przebywają maksymalnie przez 3 dni na wyznaczonej kwaterze a długość dziennego wypasu nie przekracza 8 godzin co jest uzasadnione przeważającym w Polsce sposobem organizacji produkcji. Przedłużanie lub skracanie wypasu negatywnie wpływa na efekty produkcyjne jak i wykorzystanie paszy i trwałość runi.

- przybliżonego obciążenia pastwiska wyrażonego w DJP, które informuje o aktualnej ilości zwierząt na pastwisku przez co może wpływać na stopień jego wykorzystania i wpływać na trwałość i późniejsze plonowanie runi pastwiskowej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Aplikacja – Wykorzystywane w aplikacji  rozwiązania internetowe, prowadzenie monitoringu plonu i jego przestrzennej zmienności stanowią element tzw. rolnictwa precyzyjnego. Jednym z efektów prowadzonych badań polowych,  laboratoryjnych i oblotów BSP jest opracowana aplikacja komputerowa. Prowadzone obserwacje i eksperymenty mają również dużą wartość poznawczą i utylitarną w zakresie nauk związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, szczególnie w obszarze gospodarki łąkowo -pastwiskowej. Przeprowadzone pomiary plonowania i jego dynamiki w sezonie wegetacyjnym, wysokości runi, pomiary związane z szacowaniem szkód w uprawach, pomiary spektralne na użytkach zielonych i w uprawach kukurydzy pozwoliły na opracowanie szeregu modeli przydatnych we wspieraniu zarządzania wypasem i produkcją pasz w oparciu o użytki zielone. Przyczyniają się również do  ułatwienia procesu szacowania szkód zwłaszcza na dużych powierzchniach gruntów rolnych.

Dane wprowadzane do aplikacji mogą pochodzić z różnego rodzaju urządzeń pomiarowych, co rozszerza możliwości ich praktycznego wykorzystania w monitorowaniu plonu pastwisk. Aplikacja pozwala odczyty z herbometru manualnego gdzie uzyskujemy pomiar wyrażony w jednostkach wysokości, herbometru cyfrowego  - gdzie pomiar może być automatycznie przeliczany na aktualny plon po zastosowaniu odpowiednich formuł oraz kamer spektralnych z których odczyty pozwalają na określenie wskaźników wegetacyjnych przeliczanych na plon. Dodatkowo zdjęcia z kamer spektralnych mogą służyć do precyzyjnego wyznaczania obszarów uszkodzonych i przestrzennego zróżnicowania plonu. Daje to użytkownikowi możność identyfikowania obszarów z anomaliami wynikającymi z różnych warunków glebowych, wodnych lub pozwala wskazywać obszary na których popełniono błędy agrotechniczne. Istotną rolą aplikacji jest ułatwienie sporządzania dokumentacji związanej z szacowaniem szkód powodowanych przez dziką zwierzynę, którą mogą wykorzystywać użytkownicy  - rolnicy, komisje szacujące szkody, inne podmioty w tym operatorzy BSP uczestniczący w procesie szacowania. 

  1. Moduły - aplikacja podzielona jest na 4 główne moduły, w których znajdują się przypisane im panele.

Jest to:

- moduł administracyjny dla zarządzających danymi aplikacji,

- moduł rejestracji i logowania,

- moduł pastwiskowy,

- moduł szacowania szkód łowieckich.

Ponadto przewidziano

- panel Archiwizacji pomiarów i i dokumentów z możliwością ich wyszukiwania.

- panel Instrukcja zawierający podstawowe informacje związane z prowadzeniem gospodarki pastwiskowej i korzystania z aplikacji.

 

  1. Najważniejsze panele aplikacji dla użytkowników.

- Panel rejestracji  - umożliwia po wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika i jego zakres korzystania z aplikacji [jako rolnik, członek komisji szacującej, operator BSP]

- Panel logowania – logowanie do aplikacji na podstawie loginu i hasła

- Panel Moje Gospodarstwo który zawiera a) Ewidencję gruntów [działek ewidencyjnych, rolnych i kwater pastwiskowych] wyznaczanych  i zobrazowanych na mapie. b) Ewidencję zwierząt w gospodarstwie z podziałem na grupy wiekowe i możliwością korzystania z systemu Indentyfikacji  Zwierząt IRZplus

- Panel Pomiary – umożliwia wprowadzanie danych z pomiaru wysokości i plonu herbometrami [manualnym i cyfrowym]  oraz  pomiaru wartości wskaźnika wegetacyjnego [ kamera multispektralna] w celu obliczenia aktualnego plonu na kwaterze, prognozowania plonu [predykcji] oraz dobrania właściwych wskaźników i warunków przeprowadzenia prawidłowego wypasu. Dobranie prawidłowych parametrów wypasu zapewnia utrzymanie trwałości pastwiska, racjonalne wykorzystanie paszy dostępnej dla zwierząt, pozwala właściwie zaplanować w czasie zabiegi pratotechniczne czy związane z zarządzaniem stadem.

Panel Raport - regularny monitoring runi wykonywany w odstępach 7 dniowych pozwala uszeregować zasoby paszy na poszczególnych kwaterach wg aktualnego plonu i w ten sposób daje informację rolnikowi, które kwatery należy w pierwszej kolejności wypasać lub dawać wskazówkę, które kwatery należy skosić gdyż ich przydatność do wypasu jest mniejsza lub wskazać te na których ruń nie osiągnęła jeszcze dojrzałości pastwiskowej. Podobnie jak za pośrednictwem panelu Pomiary dla każdej kwatery będzie można określić elementy związane z prawidłowym zarzadzaniem wypasem. Zalicza się tu m.in. określenie:

- odpowiedniej wielkości kwatery

- wielkości wypasanego stada na kwaterze uwzględniając zapotrzebowanie poszczególnych grup wiekowych i użytkowych zwierząt,

- przybliżonego czasu wypasu stada na kwaterze podanego w godzinach lub dniach. Zapewnienie prawidłowego czasu spasania stada na kwaterze wpływa na późniejsze tempo odrostu roślinności pastwiskowej a także zapobiega degradacji powierzchni pastwisk. Opracowany model zarządzania dotyczy rotacyjnego wypasu kwaterowego i przewiduje, że zwierzęta przebywają maksymalnie przez 3 dni na wyznaczonej kwaterze a długość dziennego wypasu nie przekracza 8 godzin co jest uzasadnione przeważającym w Polsce sposobem organizacji produkcji. Przedłużanie lub skracanie wypasu negatywnie wpływa na efekty produkcyjne jak i wykorzystanie paszy i trwałość runi.

- przybliżonego obciążenia pastwiska wyrażonego w DJP, które informuje o aktualnej ilości zwierząt na pastwisku przez co może wpływać na stopień jego wykorzystania i wpływać na trwałość i późniejsze plonowanie runi pastwiskowej.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies przy korzystaniu z zasobów portalu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie mają na celu ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych.

Jak wyłączyć cookies:

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac